Nalazite se u > Novosti
Osnovna škola u Jadranovu dobila dizalo
Osnovna škola u Jadranovu dobila dizalo
Prilikom rekonstrukcije osnovne škole u Jadranovu posebna pažnja je posvećena djeci smanjene pokretljivosti, te je u tu svrhu pored prilagodbe prostorija školske zgrade, ugrađeno i osobno dizalo. Dizalo kapaciteta 8 osoba (nosivosti 630 kg), opslužuje dvije etaže školske zgrade. Nakon izvršenog tehničkog pregleda i primopredaje izvedenih radova, dizalo je pušteno u pogon dana 17.10.2013. g.