Osobno električno dizalo
Astronomski centar Rijeka (Rijeka Sport d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1 Sportska dvorana Zamet (Rijeka Sport d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 4 st., kom 2 Dječji vrtić Drenova (Dječji vrtić Rijeka d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Hotel "Bitoraj", Fužine (FOS d.o.o.) – nosivost 630 kg, 5 st., kom 1 Hotel "Kukuriku", Kastav (Kukuriku d.o.o.) – nosivost 630 kg, 7 st., kom 1 Villa "Privileggio", Mošćenička draga – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 SP građevina, Buzet (OGI d.o.o.) – nosivost 630 kg, 5 st., kom 1 Obiteljska kuća u Crikvenici – nosivost 400 kg, 3 st., kom 1 Talijanska škola Rovinj (MGA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 2 Samostan sestara milosrdnica, Zagreb – nosivost 320 kg, 4 st., kom 1 Zagrebačka 95, Velika Gorica – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 JADRAN IMPEX d.o.o. Kukuljanovo – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1 Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 SP građevina 28 u Metkoviću (MGA d.o.o.) – nos. 630 kg, 7 st., kom 1 Dom za starije osobe, Tisno (BUMES d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Garaža Slatina, Opatija (Brko Opatija d.o.o.) – nosivost 900 kg, 9 st., kom 1 Garaža Slatina, Opatija (Brko Opatija d.o.o.) – nosivost 800 kg, 8 st., kom 1 Osnovna škola Jadranovo (Coning d.d.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1 Kampus Koprivnica (Detono d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Stambena građevina Omišalj – nosivost 450 kg, 4 st., kom 1 Villa "Irenea", Volosko – nosivost 300 kg, 3 st., kom 1 Pub "Bulevar", Pula – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 SZ u Rijeci, ul. R.K. Jeretova 7 – nosivost 450 kg, 8 st., kom 1 Hotel "Peteani", Labin (KORAL d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Hotel "Kvarner", Punat (DALEKA OBALA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Dječji vrtić "Morčić", Sušak (Jedinstvo Krapina d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1 Butique hotel "Acacia", Lovran (Stella d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Sportska dvorana "Franko Mileta", Labin (DE CONTE d.o.o.) – nos. 630 kg, 2 st., kom 1 Hotel "Albamaris", Biograd na Moru (T.P.M. VRLIKA d.o.o.) – nos. 1000 kg, 5 st., kom 1 Dječji vrtić "Đurđice", Sušak (Jedinstvo Krapina d.o.o.) – nos. 1000 kg, 2 st., kom 1 Poslovna zgrada, Martinkovac (RI-PETROL d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 5 st., kom 1 SPZ u Ičićima (RONA TRADE d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Arhiv PGŽ, Rijeka (Zanatska zadruga "GRADIN") – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Pansion "Komfor", Opatija (DOMINO OPATIJA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Stambena građevina u Kostreni – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Dom zdravlja Vojnić (Obrt GIPS-MONT) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1 Plazma tehnika d.o.o. Galižana (PLAZMA TEHNIKA d.o.o.) – nos. 630 kg, 5 st., kom 1 Hotel "Meduza", Senj (DRAGOVOLJAC d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Hotel "Omorika", Punat (ŠVARČA d.d.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Višestambena građevina u Crikvenici – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ika (GP KRK d.d.) - n.1000 kg, 3 st., kom 1 Pršutana Gospoja, Vrbnik (GP KRK d.d.) - nosivost 800 kg, 3 st., kom 1 Osnovna škola Dražice (GP KRK d.d.) - nosivost 600 kg, 2 st., kom 1 Dom za starije i nemoćne Nina, Čavle - nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 T-zgrada ex.kompleks Rikard Benčić, Rijeka (VG5 d.o.o.) - nosivost 900 kg, 5 st., kom 1 T-zgrada ex.kompleks Rikard Benčić, Rijeka (VG5 d.o.o.) - nosivost 1150 kg, 4 st., kom 1 Park prirode Učka, Centar za posjetitelje Poklon (De Conte d.o.o.) - nos. 630 kg, 2 st., kom 1

Kosa stubišna platforma
Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji, KOSA STUBIŠNA PLATFORMA može se jednostavno ugraditi i prilagoditi gotovo svim vrstama stepeništa uz minimalne građevinske preinake. Iz svog asortimana nudimo Vam platforme širokog spektra od onih najmanjih - dim. 830x700 mm, do onih najvećih - dim. 1050x900 mm. Kosa stubišna platforma prikladna je za ugradnju unutar stambenih i poslovnih prostora, javnih ustanova, vrtića, škola, restorana, zdravstvenih ustanova, muzeja, kazališta, kina, knjižnica, športskih i sličnih prostora.

Osobno hidraulično dizalo
Climacommerce d.o.o. Žegoti (Climacommerce d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 2 Fakultet ekonomije i turizma, Pula (Euromonting d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 TEKOL TERI d.o.o. Rijeka (TEKOL TERI d.o.o.) – nosivost 450 kg, 3 st., kom 1 Ravna Gora – kuglana (TURMIN d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1 Zdravstvena ustanova Ćorluka, Zagreb – nosivost 1000 kg, 5 st., kom 1 Strossmayerova 21, Rijeka (suvlasnici SZ) – nosivost 300 kg, 4 st., kom 1 Talijanska škola Rijeka (STELLA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Sportska dvorana Rovinj (MGA d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 3 st., kom 1 Islamski centar Rijeka (GP KRK d.d.) – nosivost 750 kg, 3 st., kom 1 St. zgrada - Vinogradi 38, Zagreb (ŽIVA VODA d.o.o.) – nosivost 375 kg, 3 st., kom 1 Općina Velika Ludina (Republika Hrvatska) – nosivost 750 kg, 2 st., kom 1 Villa "Erika", Ičići (STAMBENA IZGRADNJA d.o.o.) – nos. 320 kg, 3 st., kom 1 Stambeno poslovna zgrada, Rovinj (ELVO d.o.o.) – nos. 320 kg, 4 st., kom 1 Proizvodnja Jurišić d.o.o. Paukovec – nosivost 1250 kg, 2 st., kom 1 Skladište, Matulji (PROFIL NEKRETNINE d.o.o.) – nosivost 1250 kg, 2 st., kom 1 Hotel "Galija", Pula (U.O. GALIJA) – nosivost 450 kg, 4 st., kom 1 BROLEX d.o.o. Buje (BROLEX d.o.o.) – nosivost 1300 kg, 2 st., kom 1 Luka Muroskva (NAVICON d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1 SZ, Načinovići (DE CONTE d.o.o.) – nosivost 450 kg, 3 st., kom 1 Obiteljska kuća u Bolu – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1 Difuzni hotel, Buje (BROLEX d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1 Hotel "Crystal", Poreč (VALAMAR RIVIERA d.d.) – nos. 800 kg, 2 st., kom 1 KiK, Ogulin (KERMEK d.o.o.) – nosivost 750 kg, 2 st., kom 1 Istarski vodovod, Buzet (GODINA d.o.o.) – nosivost 1200 kg, 2 st., kom 1 Hotel, Pula (SEA ISTRIA d.o.o.) – nosivost 450 kg, 5 st., kom 1 Obiteljska kuća u Cresu – nosivost 330 kg, 3 st., kom 1 O.Š. "Ivana Batelića", Raša (DE CONTE d.o.o.) – nosivost 975 kg, 3 st., kom 1 Općina Brtonigla, Centar istarskih okusa i vinske tradicije - n. 800 kg, 3 st., kom 1 Dječji vrtić Ravna Gora (GP KRK) - nosivost 1050 kg, 2 st., kom 1 Dječji vrtić Vrbnik (GP KRK) - nosivost 630 kg, 3 st., kom 1 Palača šećera Rijeka (kompleks Benčić)(VG5 d.o.o.) - nosivost 1800 kg, 5 st., kom 1

Kosa stubišna stolica
Stubišna stolica je specijalno dizajnirana za savladavanje svih vrsta kompliciranih stubišta sa zavojima, srednjim stajalištima i hodnicima.

Osobna dizala
U našem širokom asortimanu proizvoda naći ćete hidraulična i električna dizala, koja opcionalno možemo ponuditi u dvije varijante, odnosno sa ili bez strojarnice. Izvedbu kabine dizala možete odabrati prema Vašim željama i potrebama, a u skladu sa našim bogatim programom proizvoda i materijala. Obzirom na današnju sve veću potrebu za uključenje dizala u požarni sustav objekta, iz naše linije proizvoda odaberite protupožarna vrata u skladu sa svjetski priznatim normama. Opcionalno nudimo ugradnju dvosmjernog uređaja govorne veze na relaciji kabina dizala - upravljački uređaj, te uređaja za evakuaciju u slučaju nestanka električne energije ili u slučaju požara.