Nalazite se u > Reference
Osobno hidraulično dizalo
Osobno hidraulično dizalo
Climacommerce d.o.o. Žegoti – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 2
Fakultet ekonomije i turizma, Pula (Euromonting) – nos. 630 kg, 4 st., kom 1
TEKOL TERI d.o.o. Rijeka (TEKOL TERI d.o.o.) – nosivost 450 kg, 3 st., kom 1
Ravna Gora – kuglana (TURMIN d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1
Zdravstvena ustanova Ćorluka, Zagreb – nosivost 1000 kg, 5 st., kom 1
Strossmayerova 21, Rijeka (suvlasnici SZ) – nosivost 300 kg, 4 st., kom 1
Talijanska škola Rijeka (STELLA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Sportska dvorana Rovinj (MGA d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 3 st., kom 1
Islamski centar Rijeka (GP KRK d.d.) – nosivost 750 kg, 3 st., kom 1
SZ Vinogradi 38, Zagreb (ŽIVA VODA d.o.o.) – nosivost 375 kg, 3 st., kom 1
Općina Velika Ludina (Republika Hrvatska) – nosivost 750 kg, 2 st., kom 1
Villa "Erika", Ičići (STAMBENA IZGRADNJA d.o.o.) – nos. 320 kg, 3 st., kom 1
Stambeno poslovna zgrada, Rovinj (ELVO d.o.o.) – nos. 320 kg, 4 st., kom 1
Proizvodnja Jurišić d.o.o. Paukovec – nosivost 1250 kg, 2 st., kom 1
Skladište, Matulji (PROFIL NEKRETNINE d.o.o.) – nosivost 1250 kg, 2 st., kom 1
Hotel "Galija", Pula (U.O. GALIJA) – nosivost 450 kg, 4 st., kom 1
BROLEX d.o.o. Buje (BROLEX d.o.o.) – nosivost 1300 kg, 2 st., kom 1
Luka Muroskva (NAVICON d.o.o.) – nosivost 1000 kg2 st., kom 1
SZ, Načinovići (DE CONTE d.o.o.) – nosivost 450 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća u Bolu – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Difuzni hotel, Buje (BROLEX d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1
Hotel "Crystal", Poreč (VALAMAR RIVIERA d.d.) – nos. 800 kg, 2 st., kom 1
KiK, Ogulin (KERMEK d.o.o.) – nosivost 750 kg, 2 st., kom 1
Istarski vodovod, Buzet (GODINA d.o.o.) – nosivost 1200 kg, 2 st., kom 1
Hotel, Pula (SEA ISTRIA d.o.o.) – nosivost 450 kg, 5 st., kom 1
Obiteljska kuća u Cresu – nosivost 330 kg, 3 st., kom 1
O.Š. "Ivana Batelića", Raša (DE CONTE d.o.o.) – nosivost 975 kg, 3 st., kom 1
Općina Brtonigla, Centar istarskih okusa i vinske tradicije - n. 800 kg, 3 st., kom 1
Dječji vrtić Ravna Gora (GP KRK) - nosivost 1050 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić Vrbnik (GP KRK) - nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Palača šećera Rijeka (kompleks Benčić)(VG5 d.o.o.) - nosivost 1800 kg, 5 st., kom 1
Kamp Poljana, Mali Lošinj (KOL-GRADNJA, LEPOGLAVA) - nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1
Stambena zgrada, Umag (Zatišje 2003 d.o.o.) - nosivost 450 kg, 4 st., kom 1