Nalazite se u > Reference
Osobno električno dizalo
Astronomski centar Rijeka (Rijeka Sport d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1
Sportska dvorana Zamet (Rijeka Sport d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 4 st., kom 2
Dječji vrtić Drenova (Dječji vrtić Rijeka d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Hotel "Bitoraj", Fužine (FOS d.o.o.) – nosivost 630 kg, 5 st., kom 1
Hotel "Kukuriku", Kastav (Kukuriku d.o.o.) – nosivost 630 kg, 7 st., kom 1
Villa "Privileggio", Mošćenička draga – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
SP građevina, Buzet (OGI d.o.o.) – nosivost 630 kg, 5 st., kom 1
Obiteljska kuća u Crikvenici – nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Talijanska škola Rovinj (MGA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 2
Samostan sestara milosrdnica, Zagreb – nosivost 320 kg, 4 st., kom 1
Zagrebačka 95, Velika Gorica – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
JADRAN IMPEX d.o.o. Kukuljanovo – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1
Industrijska zona d.o.o. Kukuljanovo – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
SP građevina 28 u Metkoviću (MGA d.o.o.) – nos. 630 kg, 7 st., kom 1
Dom za starije osobe, Tisno (BUMES d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Garaža Slatina, Opatija (Brko Opatija d.o.o.) – nosivost 900 kg, 9 st., kom 1
Garaža Slatina, Opatija (Brko Opatija d.o.o.) – nosivost 800 kg, 8 st., kom 1
Osnovna škola Jadranovo (Coning d.d.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1
Kampus Koprivnica (Detono d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Stambena građevina Omišalj – nosivost 450 kg, 4 st., kom 1
Villa "Irenea", Volosko – nosivost 300 kg, 3 st., kom 1
Pub "Bulevar", Pula – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
SZ u Rijeci, ul. R.K. Jeretova 7 – nosivost 450 kg, 8 st., kom 1
Hotel "Peteani", Labin (KORAL d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Hotel "Kvarner", Punat (DALEKA OBALA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Dječji vrtić "Morčić", Sušak (Jedinstvo Krapina d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1
Butique hotel "Acacia", Lovran (Stella d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Sportska dvorana "Franko Mileta", Labin (DE CONTE d.o.o.) – nos. 630 kg, 2 st., kom 1
Hotel "Albamaris", Biograd na Moru (T.P.M. VRLIKA d.o.o.) – nos. 1000 kg, 5 st., kom 1
Dječji vrtić "Đurđice", Sušak (Jedinstvo Krapina d.o.o.) – nos. 1000 kg, 2 st., kom 1
Poslovna zgrada, Martinkovac (RI-PETROL d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 5 st., kom 1
SPZ u Ičićima (RONA TRADE d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Arhiv PGŽ, Rijeka (Zanatska zadruga "GRADIN") – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Pansion "Komfor", Opatija (DOMINO OPATIJA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Stambena građevina u Kostreni – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Dom zdravlja Vojnić (Obrt GIPS-MONT) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1
Plazma tehnika d.o.o. Galižana (PLAZMA TEHNIKA d.o.o.) – nos. 630 kg, 5 st., kom 1
Hotel "Meduza", Senj (DRAGOVOLJAC d.o.o.) – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Hotel "Omorika", Punat (ŠVARČA d.d.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Višestambena građevina u Crikvenici – nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Ika (GP KRK d.d.) - n.1000 kg, 3 st., kom 1
Pršutana Gospoja, Vrbnik (GP KRK d.d.) - nosivost 800 kg, 3 st., kom 1
Osnovna škola Dražice (GP KRK d.d.) - nosivost 600 kg, 2 st., kom 1
Dom za starije i nemoćne Nina, Čavle - nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
T-zgrada ex.kompleks Rikard Benčić, Rijeka (VG5 d.o.o.) - nosivost 900 kg, 5 st., kom 1
T-zgrada ex.kompleks Rikard Benčić, Rijeka (VG5 d.o.o.) - nosivost 1150 kg, 4 st., kom 1
Park prirode Učka, Centar za posjetitelje Poklon (De Conte d.o.o.) - nos. 630 kg, 2 st., kom 1
Dom za starije i nemoćne osobe Volosko (Inka gradnja d.o.o.)-nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1

Osobno hidraulično dizalo
Climacommerce d.o.o. Žegoti (Climacommerce d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 2
Fakultet ekonomije i turizma, Pula (Euromonting d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
TEKOL TERI d.o.o. Rijeka (TEKOL TERI d.o.o.) – nosivost 450 kg, 3 st., kom 1
Ravna Gora – kuglana (TURMIN d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1
Zdravstvena ustanova Ćorluka, Zagreb – nosivost 1000 kg, 5 st., kom 1
Strossmayerova 21, Rijeka (suvlasnici SZ) – nosivost 300 kg, 4 st., kom 1
Talijanska škola Rijeka (STELLA d.o.o.) – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Sportska dvorana Rovinj (MGA d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 3 st., kom 1
Islamski centar Rijeka (GP KRK d.d.) – nosivost 750 kg, 3 st., kom 1
St. zgrada - Vinogradi 38, Zagreb (ŽIVA VODA d.o.o.) – nosivost 375 kg, 3 st., kom 1
Općina Velika Ludina (Republika Hrvatska) – nosivost 750 kg, 2 st., kom 1
Villa "Erika", Ičići (STAMBENA IZGRADNJA d.o.o.) – nos. 320 kg, 3 st., kom 1
Stambeno poslovna zgrada, Rovinj (ELVO d.o.o.) – nos. 320 kg, 4 st., kom 1
Proizvodnja Jurišić d.o.o. Paukovec – nosivost 1250 kg, 2 st., kom 1
Skladište, Matulji (PROFIL NEKRETNINE d.o.o.) – nosivost 1250 kg, 2 st., kom 1
Hotel "Galija", Pula (U.O. GALIJA) – nosivost 450 kg, 4 st., kom 1
BROLEX d.o.o. Buje (BROLEX d.o.o.) – nosivost 1300 kg, 2 st., kom 1
Luka Muroskva (NAVICON d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1
SZ, Načinovići (DE CONTE d.o.o.) – nosivost 450 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća u Bolu – nosivost 630 kg, 4 st., kom 1
Difuzni hotel, Buje (BROLEX d.o.o.) – nosivost 630 kg, 2 st., kom 1
Hotel "Crystal", Poreč (VALAMAR RIVIERA d.d.) – nos. 800 kg, 2 st., kom 1
KiK, Ogulin (KERMEK d.o.o.) – nosivost 750 kg, 2 st., kom 1
Istarski vodovod, Buzet (GODINA d.o.o.) – nosivost 1200 kg, 2 st., kom 1
Hotel, Pula (SEA ISTRIA d.o.o.) – nosivost 450 kg, 5 st., kom 1
Obiteljska kuća u Cresu – nosivost 330 kg, 3 st., kom 1
O.Š. "Ivana Batelića", Raša (DE CONTE d.o.o.) – nosivost 975 kg, 3 st., kom 1
Općina Brtonigla, Centar istarskih okusa i vinske tradicije - n. 800 kg, 3 st., kom 1
Dječji vrtić Ravna Gora (GP KRK) - nosivost 1050 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić Vrbnik (GP KRK) - nosivost 630 kg, 3 st., kom 1
Palača šećera Rijeka (kompleks Benčić)(VG5 d.o.o.) - nosivost 1800 kg, 5 st., kom 1
Kamp Poljana, Mali Lošinj (KOL-GRADNJA, LEPOGLAVA) - nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1

Teretno dizalo (hidraulično)
Thermotechnik d.o.o. Lukeži - nosivost 3000 kg, 3 st., kom 1
Milman d.o.o. Crikvenica (Milman d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1
Skladišna hala Tapess, Kastav (Tapess d.o.o.) – nos. 630 kg, 2 st., kom 1
Krajani d.o.o. Malinska (Krajani d.o.o.) – nosivost 2500 kg, 2 st., kom 1
Vulkal skladište guma, Zagreb (Vulkal d.o.o.) – nos. 1500 kg, 2 st., kom 1
Elrem d.o.o. Zagreb (Elrem d.o.o.) – nosivost 750 kg, 2 st., kom 1
Trenton d.o.o. Split (Trenton d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 2
Ribarica 46, Ribarica (AMD d.o.o.) – nosivost 1200 kg, 2 st., kom 1
Poslovna građevina na Škrljevu (EPRA d.o.o.) – n. 1000 kg, 2 st., kom 1
Gosp. građevina Kukuljanovo (C.A.K. d.o.o.) – nos. 1200 kg, 2 st., kom 1
Sklad. poslovna hala u zoni Muć (Trenton d.o.o.) – n. 1200 kg, 2 st., kom 2
Pekara Zadar – nosivost 500 kg, 2 st., kom 1
Pršutana "Puntica", Vinjerac (PUNTICA d.o.o.) – nos. 1000 kg, 2 st., kom 1
ERA-COMMERCE d.o.o. Šibenik – nosivost 1400 kg, 2 st., kom 1
VARGON d.o.o. Kukuljanovo – nosivost 2000 kg, 2 st., kom 1
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet – nosivost 600 kg, 2 st., kom 1
DIV PLANET d.o.o. Galižana – nosivost 1200 kg, 2 st., kom 1
PETASON d.o.o. Vranjic – nosivost 800 kg, 2 st., kom 1
PETASON d.o.o. Vranjic – nosivost 1200 kg, 3 st., kom 1
ISTARSKI SUPERMARKETI d.o.o. Sv. Petar u Šumi – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1
Poslovna zgrada u Segetu donjem – nosivost 1200 kg, 2 st., kom 1
ORADA ADRIATIC d.o.o. Kukuljanovo (MIPCRO d.o.o.) – nos. 1200 kg, 2 st., kom 1
IVERPAN d.o.o. Donja Zelina (ING-GRAD d.o.o.) – nosivost 1000 kg, 2 st., kom 1
Poljoprivredna zadruga Gospoja, Vrbnik (GP KRK d.d.) – nos. 1200 kg, 3 st., kom 1
Trgovački centar, Varaždin (SVJETILJKA d.o.o.) – nosivost 3000 kg, 2 st., kom 1
Vinski podrum "Roxanich", Motovun (ROXANICH d.o.o.) – nos. 5000 kg, 5 st., kom 1
Palača šećera Rijeka (kompleks Benčić) (VG5 d.o.o.) - nosivost 2000 kg, 2 st., kom 1
Poslovni objekt Pleško, Zabok (Obrada metala Pleško) - nosivost 600 kg, 2 st., kom 1

Maloteretno dizalo
Hotel „Stoimena“, Crikvenica (Zagrebački holding) – nos. 100 kg, 2 st., kom 1
RIU BWR, Malinska (Byder projektiranje d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Hotel „Bitoraj“, Fužine (FOS d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić Potok (Lemal d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić Drenova (Dječji vrtić Rijeka d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić "Duga", Umag (Internova d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Restoran „Amfora“, Dubrovnik (Amfora d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Gundulićeva 12, Zagreb (Brestje gradnja d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Ilica 7, Zagreb (Salum d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Slastičarna, Pula (Betoven d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Veterinarski zavod Rijeka (AB gradnja d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Sportska dvorana Rovinj (MGA d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Auto kamp Klimno (TRUMM d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Pršutana, Vrh (TRGOVINA KRK d.d.) – nosivost 300 kg, 3 st., kom 1
Dječji vrtić Vežica (Zanatska zadruga Gradin) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Pekara „Ilirija“, Krk – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Finvest Corp d.d., Čabar (FINVEST CORP d.d.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Villa "Armin", Rovinj – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Hrvatska pošta d.d., Rijeka (Zanatservis d.o.o.) – nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
BEX d.o.o., Jurdani (BEX d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Pizzeria "Jupiter", Pula (JUPITER ugost. obrt) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić i jaslice, Čavle (Općina Čavle) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
AKS d.o.o. Karlovac (AKS d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Hotel "Peteani", Labin (KORAL d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Kompas d.o.o. Zadar (KOMPAS d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Caffe bar "Mosquito" Split (MOJ DAN d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Caffe bar "MAD DOG" Split (RED DOG d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić "Morčić", Sušak (Jedinstvo Krapina d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Apartmani Crneković, Baška (PLIN trg. turistički obrt) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Restoran "Zinfandel", Split – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Villa "Lauriana", Lovran – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić "Đurđice", Sušak (Jedinstvo Krapina d.o.o.) – nos. 100 kg, 2 st., kom 1
Ugostiteljski objekt, Novalja (GRMALJ d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Ugostiteljski objekt, Njivice – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Ugostiteljski objekt, Ston (STONČICA d.o.o.) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Osnovna škola "Veli Brgud", Veli Brgud – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Područna škola "Veli Maj", Poreč (GRAD POREČ) – nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Franjevački samostan Samobor (ARHITEKTI 4L) - nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
OPG Magriž - Lakmartin, Krk (AM-GRAD, g.o.) - nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić Vrbnik (GP KRK d.d.) - nosivost 100 kg, 3 st., kom 1
Restoran „Peperoncino“ Pula - nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Ugostiteljski objekt Izbor - Jandrić, Korenica - nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Ugostiteljski objekt , Čiovo - nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Općina Medulin (Fusio d.o.o.) - nosivost 100 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić Marčana (TGT-ADRIATIK d.o.o.) - nosivost 100 kg, 2 st., kom 1

Mini dizalo / vertikalna platforma
Pavlinovićeva 22, Zagreb – nosivost 250 kg, 4 st., kom 1
Poslovna zgrada Anilox, Žminj (Anilox d.o.o.) – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
St. zgrada pješčana uvala, Pula (CODEN d.o.o.) – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
O.Š. P. Kanavelića, Korčula (O.Š. P. Kanavelića) – nosivost 250 kg, 3 st., kom 1
Dom za starije, V.Lošinj (GEOINST d.o.o.) – nosivost 250 kg, 3 st., kom 1
Atletska dvorana Rijeka (STRABAG d.o.o.) – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
Dvoransko plivalište Kantrida (STRABAG d.o.o.) – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
Dvoransko plivalište Kantrida (STRABAG d.o.o.) – nosivost 300 kg, 2 st., kom 2
Sportska dvorana Rovinj (MGA d.o.o.) – nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
O.Š. Đ. Deželića, Ivanić Grad (O.Š. Đ. Deželića) – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća Kurjak, Dubrovnik – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
Hotel "Vela Vrata", Buzet – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Osnovna škola u Vrvarima (V. GORTAN d.d.) – nos. 400 kg, 2 st., kom 1
SZ u ul. Imotskih iseljenika 3, Imotski – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1

Obiteljska kuća, Vodice – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Zagreb – nosivost 250 kg, 4 st., kom 1
Pravni fakultet Rijeka – nosivost 350 kg, 2 st., kom 2
Aquapark Istralandia, Brtonigla – nosivost 400 kg, 2 st., kom 2
Dom za starije i nemoćne osobe, Kraljev Vrh – nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Privredna banka Zagreb d.d., poslovnica Pula – nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
O.Š. S. Radić, Božjakovina (Brestje gradnja d.o.o.) – nos. 250 kg, 2 st., kom 1
Aquapark Aquacolors, Poreč – nosivost 600 kg, 2 st., kom 1
Pittarosso, Pula (Pittarosso east d.o.o.) – nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
M.Chanaan d.o.o. Pula (M.Chanaan d.o.o.) – nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća, Zagreb – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Tučepi – nosivost 350 kg, 2 st., kom 1
Ambroza Haračića 32, Mali Lošinj – nosivost 350 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća, Oštro – nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
Gastro trgovina d.o.o. Posedarje – nosivost 600 kg, 2 st., kom 1
Granična policija, Donji Lapac (NEXE gradnja d.o.o.) – nos. 400 kg, 2 st., kom 1
Alden d.o.o. Baderna (Alden d.o.o.) – nosivost 600 kg, 2 st., kom 1
Poštanski ured Karlovac (PRIMAT-RD d.o.o.) – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Vozilići – nosivost 350 kg, 2 st., kom 1
Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Ičići - nosivost 350 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Čižići – nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Poliklinika "Muraja", Krapina – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Phoenix d.o.o. Orahovica (Phoenix d.o.o.) – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Policijska postaja Labin – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Palača "Moise", Cres (ING-GRAD d.o.o.) – nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Palača "Moise", Cres (ING-GRAD d.o.o.) – nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Skladište, Lovran (RADNIK OPATIJA d.o.o.) – nosivost 600 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Zagreb – nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
HNK, Varaždin (HNK u Varaždinu) – nosivost 350 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća, Omiš – nosivost 350 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća Poreč - Nova Vas - nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Poliklinika za hemodijalizu Sv.Duh II Zagreb (ING-GRAD d.o.o.) - n. 400 kg, 2 st., kom 1
Villa Atalanta Crikvenica - nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća Kožino primorje - nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Korčula OTP Banka (ŠPRAJC THD d.o.o.) - nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Veleučilište u Karlovcu (obrt GIPS-MONT) - nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
SZ Mesićeva 35, Slavonski Brod (STAMBENA IZGRADNJA d.o.o.) - nos. 400 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća Sušačka Draga, Rijeka - nosivost 300 kg, 3 st., kom 1
Dječji vrtić Pčelica , Čazma (Filabeton d.o.o.) - nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća Križine , Umag - nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća, Zagreb - Maksimir - nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Veterinarsko trgovački obrt Pavešić, Krasica - nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Vodotoranj Varaždin (Progress Investment d.o.o.) - nosivost 400 kg, 2 st., kom 1
Hostel Dharma, Rijeka (HARA d.o.o.) - nosivost 400 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća, Šilo, Otok Krk -nosivost 400 kg, 2 st., kom 1

Kosa stubišna platforma / stolica
O.Š. "F.K. Frankopan", Dubašnica – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Filozofski fakultet Rijeka – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Restoran „Europa“, Primošten (EMK d.o.o.) – nos. 230 kg, 2 st., kom 1
Grad Kraljevica – nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
Centar za rehabilitaciju Kraljevica – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Hrvatske vode – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Dom za starije i nemoćne „A. Štiglić“, Pula – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Psihijatrijska bolnica Zagreb – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. Barilović – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. Ogulin – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. Metković – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Talijanska škola Rovinj – nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
O.Š. Rovinj – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. Čakovec – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. Dubrovnik – nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
Obiteljska kuća, Pula – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Nastavni zavod za javno zdravstvo Split – nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
IMOBILIA TEHNO auto salon, Sesvete – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Pravni fakultet Split (Brodosplit-inženjering d.o.o.) – nos. 230 kg, 3 st., kom 1
Općina Jelenje, Dražice (DOBRA GRADNJA d.o.o.) – nos. 230 kg, 2 st., kom 2
O.Š. "I.G. Kovačića", Delnice – nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Katamaran (CITY CRUISES plc, London) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Memorjalni centar "Faust Vrančić", Prvić (MINIGRADNJA d.o.o.) – nos. 230 kg, 2 st., kom 1
Petrova ulica 92, Zagreb (D.P. GRADNJA d.o.o.) – nos. 230 kg, 2 st., kom 1
Gradska knjižnica i čitaonica, Mali Lošinj - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. "Vladimir Nazor", Pazin - nosivost 230 kg, 3 st., kom 1
Općina Krapinske Toplice - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Grad Daruvar - nosivost 230 kg, 4 st., kom 1
Centar za socijalnu skrb, Požega - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Trpanj - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. "Zrinskih i Frankopana", Otočac - nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
Policijska postaja Rovinj (Vladimir Gortan d.d.) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Pučko otvoreno učilište Pazin - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Aquapark Istralandia, Brtonigla - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Lazareti, Dubrovnik - nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
"Uljanik" Brodogradilište d.d. (gradnja 503) - nosivost 225 kg, 2 st., kom 2
"Uljanik" Brodogradilište d.d. (gradnja 504) - nosivost 225 kg, 2 st., kom 2
Hotel "Miramare", Makarska (BRAĆA PIVAC d.o.o.) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Udruga osoba s invaliditetom, Labin - nosivost 130 kg, 2 st., kom 1
Brodogradilište 3. MAJ, Rijeka (gradnja 505) - nosivost 225 kg, 2 st., kom 2
Hrvatski dom, Vis (Grad Vis) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Brodogradilište 3. MAJ, Rijeka (gradnja 506) - nosivost 225 kg, 2 st., kom 2
Željeznički kolodvor, Sl. Brod (PALIR d.o.o.) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
Grad Slunj - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
HEP Opskrba d.o.o. Zagreb (JUKIĆ-DAM d.o.o.) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Selce - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Dječji vrtić Dubrovnik - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Ivanić Grad - nosivost 125 kg, 2 st., kom 1
Glazbena škola I. Matetića - Ronjgova, Pula - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
HP d.d. PU Krapina (PRIMAT-RD d.o.o.) - nosivost 230 kg, 3 st., kom 1
PBZ d.d. Samobor (GRADEL d.o.o.) - nosivost 225 kg, 2 st., kom 1
SZ u ul. Antuna Bauera 19, Zagreb - nosivost 250 kg, 2 st., kom 1
SPZ Drinska ul. 23b, Zagreb (NN BILIĆ d.o.o.) - nosivost 225 kg, 2 st., kom 1
Srednja škola "Vladimir Gortan", Buje - nosivost 230 kg, 2 st., kom 2
Kazališno koncertna dvorana, Slavonski Brod - nosivost 225 kg, 2 st., kom 1
SZ u Božidarevićevoj 7, Zagreb - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
SZ na Bukovačkoj cesti 23, Zagreb - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Pivovara "SAN SERVOLO", Buje (BROLEX d.o.o.) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Sportska dvorana "Franko Mileta", Labin (DE CONTE d.o.o.) – nos. 230 kg, 2 st., kom 1
O.Š. "Jurja Dobrile", Rovinj (Grad Rovinj) – nosivost 300 kg, 3 st., kom 1
Obiteljska kuća, Varaždin - nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Brtonigla - nosivost 130 kg, 2 st., kom 1
O.Š. "Kardinal Alojzije Stepinac", Krašić - nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
Sportska dvorana O.Š. "Hreljin", Hreljin (GP KRK d.d.) - nos. 300 kg, 2 st., kom 1
Opća županijska bolnica Požega (PSŽ) - nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
Nasip u naselju Davor (OPĆINA DAVOR) - nosivost 225 kg, 2 st., kom 1
O.Š. "Hugo Badalić", Slavonski Brod - nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
Centar za socijalnu skrb Županja - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća, Čakovec - nosivost 125 kg, 2 st., kom 1
Gradska vijećnica u Sisku (Marvel Design) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Vatrogasni dom Vojnić (g.o. Kovačević, Topusko) - nosivost 300 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća Klići, Viškovo - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Vatrogasni dom Cetingrad (g.o. Špelić, Slunj)- nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Dom zdravlja Davor (Vukojević gradnja d.o.o) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Osnovna škola Podturen (Gradis d.o.o.) - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Obiteljska kuća Klenovica - nosivost 230 kg, 2 st., kom 1
Muzej Grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina - nosivost 300 kg, 2 st., kom 1

Remont dizala
Rijeka, Ante Kovačića 6 (Rumat d.o.o.) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Ante Kovačića 8 (RI-19 d.o.o.) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 2
Rijeka, Ante Kovačića 10 (Rumat d.o.o.) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Zdravka Kučića 3 (Tehgrad stan) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Zdravka Kučića 14 (Rumat d.o.o.) – nosivost 450 kg, 7 st., kom 1
Rijeka, Mići Voljak 4 (Rumat d.o.o.) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Rastočine 4 (RI–19 d.o.o.) – nosivost 450 kg, 27 st., kom 1
Rijeka, Rastočine 5 (RI–19 d.o.o.) – nosivost 450 kg, 27 st., kom 2
Rijeka, Cavtatska 2 (Primorski upravitelj) – nosivost 450 kg, 26 st., kom 1
Rijeka, Drage Gervaisa 37 (Rumat d.o.o.) – nosivost 450 kg, 11 st., kom 1
Rijeka, Ivana Filipovića 6 (Rumat d.o.o.) – nosivost 450 kg, 14 st., kom 1
Rijeka, Paje Širole 14 (Rumat d.o.o.) – nosivost 300 kg, 16 st., kom 1
Rijeka, Ede Starca 11 (Centaroprema d.o.o.) – nosivost 450 kg, 12 st., kom 1
Rijeka, Antuna Barca 3c (DEN-ING d.o.o.) – nosivost 450 kg, 12 st., kom 2
Rijeka, Kumičićeva 13 (3. MAJ STM d.o.o.) – nosivost 450 kg, 12 st., kom 1
Rijeka, Karasova 1 (Graditelj) – nosivost 450 kg, 14 st., kom 1
Rijeka, Franje Belulovića 6 (RI–19 d.o.o.) – nosivost 450 kg, 11 st., kom 2
Rijeka, Cambierieva 11 (Rumat d.o.o.) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Ante Kovačića 6 (Rumat d.o.o.) – nosivost 300 kg, 7 st., kom 1
Rijeka, Moše Albaharija 8a (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 450 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Titov trg 3 (GRAD RIJEKA) – nosivost 450 kg, 5 st., kom 1
Rijeka, Ante Kovačića 12 (Tehgrad stan) – nosivost 300 kg, 7 st., kom 1
Rijeka, Cavtatska 2 (Primorski upravitelj) – nosivost 450 kg, 26 st., kom 1
Rijeka, Braće Cetina 4 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 13 st., kom 1
Rijeka, Braće Cetina 4 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 450 kg, 13 st., kom 1
Rijeka, Marijana Stepčića 11 (VID STAN d.o.o.) – nosivost 450 kg, 7 st., kom 1
Rijeka, Tihovac 6 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 450 kg, 14 st., kom 2
Ogulin, Proce 19 (suvlasnici SZ) – nosivost 320 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Fiorello la Guardia 14 (suvlasnici SZ) – nosivost 180 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Braće Cetina 2 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 450 kg, 13 st., kom 1
Rijeka, Ante Kovačića 12 (Tehgrad stan) – nosivost 300 kg, 7 st., kom 1
Rijeka, Šibenska 1 (RI-19 d.o.o.) – nosivost 450 kg, 10 st., kom 1
Rijeka, Strossmayerova 11 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 1
Rijeka, Drage Šćitara 5 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 9 st., kom 2
Crikvenica, Hotel "Park" (EURO HOTELI d.o.o.) – nosivost 450 kg, 6 st., kom 2
Rijeka, Drage Šćitara 22 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 10 st., kom 1
Rijeka, Pionirska 2 (VID-STAN PLUS d.o.o.) – nosivost 300 kg, 15 st., kom 1
Rijeka, Ivana Lenca 28 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 13 st., kom 1
Rijeka, Ivana Lenca 28 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 450 kg, 13 st., kom 1
Rijeka, M. Kontuša 12 (VID-STAN PLUS d.o.o.) – nosivost 630 kg, 6 st., kom 1
Rijeka, S. Krautzeka 84 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 10 st., kom 1
Rijeka, Krimeja 13 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 9 st., kom 1
Rijeka, Krimeja 13 (RIJEKA STAN d.o.o.) – nosivost 300 kg, 8 st., kom 1


Auto dizalo / auto platforma
Poslovno-stambena zgrada, Umag (Dante-nekretnine d.o.o.) – nosivost 4500 kg, 2 st., kom 1
PSZ Umag (Dante-nekretnine d.o.o.) – nosivost 2800 kg, kom 5
SZ u Rijeci, ul. Pulska 23A i 23B (AM-GRAD KRK) – nos. 3000 kg, 4 st., kom 1
Obiteljska kuća, Omiš – nosivost 3000 kg, 3 st., kom 1
Turističko-ugostiteljski objekt, Lovran (Alea Fortis d.o.o.) – nos. 3000 kg, 2 st., kom 1

Dizalo za bazen
Aquapark Istralandia, Brtonigla - kom 1