Maloteretna (kuhinjska) dizala
Maloteretna (kuhinjska) dizala
Maloteretna (kuhinjska) dizala
Primjena
Banke, restorani, kuhinje, pekare, skladišta, tgovine i sl.
 
nosivost: 12 - 24 - 50 - 100 - 200 - 300 kg
brza montaža
minimalni troškovi održavanja
 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
standardnog maloteretnog dizala MTD 100:

nosivost: 100 kg
unutarnje dimenzije kabine: Š 700 x D 800 x H 1000 mm
dimenzije vrata voznog okna: Š 700 x V 1000 mm
minimalne dimenzije voznog okna: Š 1050 x D 1000 mm
jama voznog okna: 700 mm
nadvišenje (od gotovog poda najviše etaže): 2960 mm
 
 
 
 
Dizalo se može isporučiti u dvije opcionalne varijante:
tip 1 – sa ručnim okretnim vratima voznog okna
tip 2 – sa ručnim vertikalno posmičnim vratima voznog okna
  
Projektiranje - NA UPIT
 
 
  01 Prospekt MTD (prolazna kabina pod kutem od 180°)
  02 Prospekt MTD (prolazna kabina pod kutem od 90° i 180°)