Projektiranje dizala i platformi
Projektiranje dizala i platformi
Projektiranje dizala i platformi
Naš projektantski tim garantira Vam brzu i kvalitetnu izradu projekta prema Vašim željama, a u skladu sa važećim propisima, pravilnicima i zakonima RH.
  
Posebnu pažnju posvećujemo osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, a sve u svrhu svladavanja arhitektonskih barijera, prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
 
U ponudi nudimo:
- izradu idejnih skica i idejnog projekta
- izradu glavnog i izvedbenog projekta
  
Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte:
GSM: 091/450-3701
 
 
  
 
 
OSOBNO DIZALO E630 (električno)
  
OSOBNO DIZALO H630 (hidraulično)
  
TERETNO DIZALO TD750 (hidraulično)
  
MALOTERETNO DIZALO
          Tlocrt voznog okna MTD
          Presjek voznog okna MTD