Nalazite se u > Novosti
Ugrađene kose stubišne platforme za invalide tipa: Vimec V65 i Vimec V64
Ugrađene kose stubišne platforme za invalide tipa: Vimec V65 i Vimec V64
Ugrađene kose stubišne platforme za invalide tipa: Vimec V65 i Vimec V64
Dana 04.03.2011. g. u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo u gradu Splitu puštene su u pogon dvije kose stubišne platforme (tip: V65 i V64), renomiranog talijanskog proizvođača VIMEC. Ugradnjom platformi omogućen je nesmetan pristup zgradi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo invalidnim osobama u kolicima.
 
Platforme savladavaju 3 stubišna kraka, a parkirne stanice im se nalaze u krajnjim gornjim pozicijama čime oduzimaju neznatan prostor širine 350 mm (sklopljena platforma).
 
Na krajnjim stanicama ugrađeni su daljinski prijemnici koji se koriste za pozivanje platforme, kao i za sklapanje, odnosno rasklapanje platforme. Daljinski upravljač opremljen je sigurnosnim ključem za upravljanje.
 
Platforme su projektirane u skladu sa pozitivnim propisima u RH i u potpunosti udovoljava uvjetima iz Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine broj: 151/05).